Kuvassa näkyy sinitiainen puun oksalla

Lämpimät säät helmikuun lopulla toivat eteläiseen Suomeen ja Bengtsåriinkin talvehtivien lintulajien seuraksi monia muuttolintulajeja. Mikko Koho teki saarella talvilintulaskentaa 26.2. ja kirjasi talvilintujen lisäksi muistiin havaintoina muun muassa 40 kiurua, 10 töyhtöhyyppää ja monia muita muuttolintuja.

Talvilintulaskennoilla saadaan tietoa linnuston muutoksista

Talvilintulaskentojen tarkoituksena on selvittää talvilinnuston levinneisyyttä ja runsautta eri elinympäristöissä ja eri osissa Suomea. Näin nähdään talvilinnuston muutokset talven aikana, talvesta toiseen ja pitkällä aikavälillä. Laskennoista saadaan lisäksi tietoa vaelluslintujen liikkeistä ja muuttolintujen jäämisestä talvehtimaan Suomeen ja lintujen talvikuolleisuudesta. Laskentaa tehdään lintuharrastajien vapaaehtoisvoimin.

Laskentoja tehdään vuosittain kolmeen eri otteeseen: syyslaskenta marraskuun alussa, talvilaskenta joulu-tammikuun vaihteessa sekä kevätlaskenta helmi-maaliskuun vaihteessa. Tietyn alueen, kuten Bengtsårin, laskennassa kuljetaan aina samaa reittiä, jotta tiedot ovat vertailukelpoisia. Samalla kerätään tietoja elinympäristöistä ja esimerkiksi lintulaudoista reitin varrella. Bengtsårissa reitti kulkee lenkkinä saaren eteläpäästä pohjoisosiin niin, että mahdollisimman monenlaiset elinympäristöt osuvat matkan varrelle.

Peräti kaksitoista muuttolintulajia helmikuussa

Talvilintulaskennassa havaittiin ajankohtaan nähden ehkä yllättävänkin monia muuttolintulajeja, yhteensä 12 eri lajia. Kireä pakkasjakso keskitalvella kesti useita viikkoja, jatkuen aina helmikuun loppupuolelle. Kuun lopulla voimistuneet lämpimät läntiset ja eteläiset ilmavirtaukset ja selkeä sää loivat kuitenkin nopeasti suotuisat edellytykset muuton käynnistymiselle. Ottaen huomioon kylmän säätyypin jatkumisen helmikuun lopulle, Bengtsårissa havaittujen muuttolintujen lajimäärää voi pitää melko suurena.

Suuri osa näin aikaisin havaituista muuttolinnusta on läpikulkumatkalla, ylittäen Bengtsårin matkallaan kohti varsinaisia pesimäpaikkojaan tai ehkä pysähtyen lepäämään ja ruokailemaan. Toisaalta esimerkiksi joutsenet pyrkivät jo varhain valtaamaan itselleen mahdollisimman hyvän reviirin tulevaa pesintää ajatellen. Ainakin osa havaituista joutsenpareista pyrkineekin jäämään alueelle.

Alla on listaus talvilintulaskennassa havaituista muuttolinnuista (suluissa yksilömäärä). Huomaa, että havainnot on tehty Bengtsårista käsin, jolloin esimerkiksi vesilinnut ja lentävät linnut ovat voineet olla saaren "ulkopuolella". Yksityiskohtaisemmat tiedot Mikko Kohon 26.2.21 tekemistä havainnosta löytyvät laji.fi-sivuston havaintotietokannasta, napsauta tästä.

 • Kyhmyjoutsen (12)
 • Laulujoutsen (5)
 • Isokoskelo (2)
 • Harmaalokki (17)
 • Merilokki (4)
 • Kiuru (40)
 • Mustarastas (1)
 • Isolepinkäinen (1)
 • Mustavaris (1)
 • Kottarainen (2)
 • Uuttukyyhky (2)
 • Töyhtöhyyppä (10)

Talvehtivia lajeja oli odotetusti

Tikkalajeista aktiivisia ja kuuluvia olivat palokärki ja käpytikka, jotka ovat jo valmistautumassa tulevaan pesimäkauteen. Myös tiaiset ovat jo alkaneet katsella sopivia pesäpaikkoja. Tiaisista havaittiin talitiainen, sinitiainen, kuusitiainen, töyhtötiainen ja pyrstötiainen. Usein tiasparvien seuralaisina liikkuvista lajeista nähtiin hippiäinen ja puukiipijä.

Muita havaittuja lajeja olivat viherpeippo, iso- ja pikkukäpylintu, punatulkku ja keltasirkku. Talvehtivista varislinnuista laskentareitin varrelle osui närhi, harakka, naakka, varis ja korppi. Laskennan yhteydessä tehtiin myös kaikkiaan kuusi havaintoa merikotkasta. Varsinaisen laskentasession lisäksi viikonvaihteen 26.-28.2. aikana Bengtsårin Koholassa tehtiin lisäksi useampia havaintoja lehto- ja varpuspöllöstä.

Lähteet:

Taustatietoja talvilintulaskennoista Luonnotieteelliisen keskusmuoseon www-sivustolla: https://www.luomus.fi/fi/talvilintulaskennat

Mikko Kohon havainnot 26.2.2021 laji.fi-tietokannassa: https://laji.fi/fi/view?uri=http:%2F%2Ftun.fi%2FJX.1211830

 

Comments powered by CComment

Seuraa näitä sivuja niin pysyt ajan tasalla!

Bengtsår-sivuilla käytetään evästeitä, jotka ovat tärkeitä sivuston toimivuuden kannalta. Emme käytä evästeitä markkinointiin, emmekä jaa kävijätietoja muille. Voit itse päättää, haluatko hyväksyä nämä välttämättömät evästeet vai et. Huomaa kuitenkin, että jos estät evästeet, sivu ei ehkä toimi kunnolla.